Razlika između inačica stranice »Hrvatske općine i gradovi«

# osniva i bira članove radnih tijela vijeća,
# uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela općine, odnosno grada,
# osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jopćinuopćinu ili grad,
# obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.
 
Anonimni suradnik