Optimizacija web stranice: razlika između inačica

 
=== Faktor korisničkog doživljaja (user experience factor) ===
Jedan od veom važnih fakotora za rankiranje web sajt i njegovo bolje pozcioniranje u tražilicama je korisnički doživljaj. Ovaj faktor je postao jedan od veom značajnih za algoritme tražilice jer se posvećuje sve veća pažnja samim korisnicima. Sajtovi mogu da budu posebno optimizovani za mobitele i za desktop računala. Tom prilikom se mora voditi računa o doživljaju samog korsnika, blizini dugmadi, rasporedu teksta, rasporedu slika, njihovoj veličini i dr. najnovija tehnologija otimizacije za mobitele koristi AMP verziju stranica ili aplikacije za mobitele. AMP stranice se pokreću sa CDN google mreže i omogućavaju veliku brzinu i bolji faktor korisničkog doživljaja za korisnike sajta koji ga gledaju putem mobitela.
 
== Vidi još ==
Anonimni suradnik