Razlika između inačica stranice »Šume gorskog pojasa Hrvatske«

bez sažetka
=== Panonske šume bukve i jele ===
 
U odnosu na dinarske, bukovo-jelove šume panonskog područja rastu u uvjetima toplije klime, manje količine oborina, na dubokim smeđim vapnenastim i smeđim kiselim tlima. Na [[Strahinjčica|Strahinjčici]], [[Ivanščica|Ivanščici]], [[Ravna gora|Ravnoj gori]] i [[Trakošćan|Trakošćanu]] rastu na karbonatnoj podlozi, a na [[Macelj|Maceljskoj gori]], [[Medvednica|Medvednici]] i [[Papuk]]u rastu na silikatnoj podlozi. Zauzimaju raspon nadmorskih visina od 200 do 1000 m. Na male nadmorske visine (200 m) jela se spušta na sjevernim padinama, npr. onima Medvednice. Ove šume imaju važnu [[hidrološka i vodozaštitna funkcija šume|hidrološku]] i[[protuerozijska funkcija šume|protuerozijsku funkciju]].
 
Za razliku od situacije kod dinarskih šuma, udio ilirskih vrsta u panonskim šumama bukve i jele je malen. Uz bukvu i jelu u sloju drveća rastu i [[Javor|javori]] (''Acer platanoides'' i ''A. pseudoplatanus''), [[obični jasen]] (''Fraxinus excelsior''), te [[gorski brijest]] (''Ulmus glabra''). U sloju grmlja rastu [[Likovac|likovci]] (''Daphne mezereum'' i ''D. laureola''), a u sloju niskog raslinja izuzev ilirskih vrsta i one koje su navedene u odlomku o dinarskim bukovo-jelovim šumama.
267

uređivanja