Razlika između inačica stranice »Bosanska Posavina«

bez sažetka
(dodao dr Ilija Matanović znanstvenik i pisac iz Vidovica)
*[[Željko Pavić]], filozof
*[[Marko Josipović]], filozof, Vrhbosanski svećenik i dekan teologije u Sarajevu
*[[Darko Tomašević]], profesor na Bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, kanonik https://kbf.unsa.ba/blog/our-team/darkotomasevic/
Izv. prof. dr. sc. Darko TOMAŠEVIĆ Profesor Svetog pisma NZ
Biografija
Darko Tomašević je rođen 15. veljače 1972. godine u Brčkom, a kršten 23. veljače 1972. u župi sv. Vida mučenika u Vidovicama. Osnovnu školu završio je 1987. u Vidovicama, a srednju pohađao i ispitom zrelosti okončao 1991. godine u Dubrovniku u Humanističkoj srednjoj školi za odgoj klera „Ruđer Bošković“. Studij teologije završio na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu te diplomirao 17. lipnja 1997. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 29. lipnja 1997. Nakon što je jednu godinu pastoralno djelovao kao župni vikar u Novom Travniku, 1998. poslan je na postdiplomski studij u Rim na Papinski biblijski institut. Licencijat iz Sv. Pisma postigao 2002. god. na Papinskom biblijskom institutu, a 21. lipnja 2005. obranio doktorsku disertaciju na Papinskom Sveučilištu sv. Tome Akvinskog u Rimu (Angelicum). Naslov doktorske disertacije je: The Parable about the Widow and the Judge (Luke 18:1-8). Exegetical theological study (Prispodoba o udovici i sucu (Lk 18,1-8). Egzegetsko-teološka studija). Od zimskog semestra ak. god. 2005./2006. predaje Uvod u novozavjetne spise i Grčki jezik na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. Iste godine je dekretiran i za službu vicerektora Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa, koju je obnašao do 2009. godine. Od 2009. godine predaje većinu novozavjetnih traktata na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Iste godine je izabran u zvanje docenta na KBF-u te prodekanom za znanost u tri mandata (2009.-2015.). U srpnju 2012. imenovan kanonikom Stolnog kaptol Vrhbosanskog. Od 1. 10. 2015. obnaša dužnost dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu.
 
Bibliografija
Knjige:
1. The Parable about the Widow and the Judge (Luke 18:1-8). Exegetical theological study, (Roma: 2005.).
2. Sveta zemlja: povijesno-duhovni vodič (Zagreb: Glas Koncila; Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet, 2010.).
3. Poznato i nepoznato o Bibliji (Zagreb: Glas Koncila, 2012.).
4. Sveta Zemlja: povijesno-duhovni pratitelj. promijenjeno izdanje (Zagreb: Glas Koncila; Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet, 2013.).
5. Metodološke upute za pisane radove na teološkim učilištima (Sarajevo: KBF; Zagreb: Glas Koncila, 2014.).
6. Sveta Zemlja: povijesno-duhovni pratitelj. III. promijenjeno izdanje (Sarajevo: KBF; Zagreb: Glas Koncila, 2017.).
7. Katedrala u Sarajevu (suautor Đuro Basler). (Sarajevo: Kaptol vrhbosanski, 2019.).
uz to i tridesetak stručnih članaka i recenzija.
 
*dr. Ilija Matanović, znanstvenik; Životopis: rođen 1.7.1955. Vidovice,nakon klasične gimnazije u Dubrovniku završio teologiju u Sarajevu, diplomirao arhivistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, crkvenu povijest na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Zagreb, doktorirao povijest na Filozofskom fakultetu Zagreb temom "Djelovanje Dragutina Kambera u domovini i emigraciji". Objavio mnogo prigodnih članaka i priručnika te životopis "Jeka sa Šiminog groba" i "Isuse ja te ljubim - životopis sv. Šime Vidovačkog", i studijsku knjigu "Povijest Bosanske Posavine". Župnikovao po mjestima Vrhbosanske nadbiskupije, sad u župi Turić kod Gradačca.
 
Anonimni suradnik