Dodatak:Popis nositelja Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske (darivatelji krvi): Razlika između inačica

m
Za nadopuniti:
[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_84_1647.html N.N., br. 84/14.] - 171 osoba
[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_100_1941.html N.N., br. 100/18.] - 195 osoba
[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_100_1942.html N.N., br. 100/18.] - 185 osoba
[https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_100_1943.html N.N., br. 100/18.] - 161 osoba
 
 
35.795

uređivanja