Razlika između inačica stranice »Kategorički imperativ«

bez sažetka
(sit.)
'''Kategorički imperativ''' je formulirao i identificirao njemački filozof [[Immanuel Kant]] (1721724.4-1804.) kao najviši [[moral]]ni princip .
 
Moralno se djelovanje zasniva na [[samokontrola|samokontroli]] jer svaki čovjek već ima [[a priori|apriorni]] zakon koji nam naređuje kako da se ponašamo. Taj moralni zakon Kant naziva kategoričkim imperativom[[imperativ]]om. Kant je dao više definicija kategoričkog imperativa a jeednajedna od njih je: ''Radi tako da princip tvoga rada može postati princip rada svih drugih''. Osim ove najopćenitije formulacije moralnog[[moral]]nog zakona, Kant navodi i sljedeće načelo: "Djeluj tako da tretiraš ljude, kako sebe tako i druge, uvijek kao cilj, a nikad kao sredstvo!". Time Kant naglašava dužnost poštivanja posebnog dostojanstva čovjeka kao razumnog i slobodnog bića.
Po Kantu, moralna dobrota nekog ljudskog čina ne slijedi iz objekta, tj. ništa nije dobro samo po sebi. Uostalom, on smatra da mi ni ne možemo znati kakve su zapravo stvari same po sebi. Moralno dobro nekog čina zato po Kantu slijedi jedino iz dobre nakane. Sama nakana je pak, dobra jedino ako se radi iz dužnosti, tj. da bismo poštivali moralni zakon.
 
146

uređivanja