Razlika između inačica stranice »Izmjenična električna struja«

efektivna vrijednost
m (uklonjena promjena suradnika 46.35.154.151 (razgovor), vraćeno na posljednju inačicu suradnika Mmarre)
(efektivna vrijednost)
{{Glavni|Efektivna vrijednost električnog napona i struje}}
 
Efektivna vrijednost izmjenične struje ona vrijednost koju bi imala istosmjerna struja koja na nekom otporu daje jednaku količinu topline (energije) kao i izmjenična struja na tom istom otporu tijekom trajanja jedne periode. Efektivna vrijednost je vjerojatno najčešće korištena vrijednost izražavanja jakosti električne struje, budući da je najčešće zanimljivo iskazati upravo energiju presenenu električnom strujom. Kako je snaga na trošilu razmjerna kvadratu iznosa električne struje, odnosno također je razmjena i kvadratu iznosa električnog napona, efektivna vrijednost struje je ona čiji kvadrat iznosa je jednak prosječnom kvadratu trenutnog iznosa promatrane izmjenične električne struje.
Kako izmjenična struja neprestano mijenja smjer i veličinu, to su njen [[električni napon]] i [[jakost električne struje]] u svakom trenutku drugačiji. S najvećom vrijednošću izmjenične struje ne može se računati jer ona postoji samo u jednom trenutku. Stoga kod izmjenične struje računamo s njenom '''efektivnom vrijednošću'''. Ta se vrijednost osniva na činjenici da izmjenična struja može proizvesti jednaku količinu topline kao i istosmjerna struja. '''Stoga je efektivna vrijednost izmjenične struje ona vrijednost koju bi imala istosmjerna struja da u određenom otporu proizvede u jednoj sekundi jednaku količinu topline kao i izmjenična struja koja teče kroz taj električni otpor.''' Efektivnu jakost izmjenične struje označujemo sa ''I'', a najveću sa ''I<sub>m</sub>'', pa između njih postoji odnos:
Kao najčešće korištena, efektivna vrijednost električne struje se označava s ''I''.
 
:<math> I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{T}{i^2 \cdot dt}} </math>
 
Za sinusnu izmjeničnu električnu struju vrijede izrazi (pri čenu je vršna vrijednost označena sa ''I<sub>m</sub>''):
 
:<math> I =\frac{I_\mathrm{max}}{\sqrt{2}} = 0,707 \cdot I_\mathrm{max} </math>
:<math> I_\mathrm{max} = I \cdot \sqrt{2} = 1,41 \, I </math>
 
Za inducirani električni napon vrijedi:
 
:<math> U =\frac{U_\mathrm{max}}{\sqrt{2}} = 0,707 \cdot U_\mathrm{max} </math>
 
Kod izmjenične struje uvijek se uobičajeno jakost i napon izražavaju sa svojim efektivnim vrijednostima. Ako je efektivna vrijednost napona 220 [[volt|V]], onda je:
 
:<math> U_\mathrm{max} = 220 \cdot 1,41 = 310 \, \mathrm{V} </math>
 
[[Mjerni instrument]]i koji služe za mjerenje izmjenične struje, na primjer sa zagrijanom žicom ili s mekim željezom, pokazuju uvijekuobičajeno efektivnu vrijednost, ako nije drugačije naznačeno.
 
=== Induktivni otpor u krugu izmjenične struje ===