Java (programski jezik): razlika između inačica

+dopuna
(dopuna)
(+dopuna)
 
==== Modifikatori razine pristupa ====
Svaka klasa i njezine metode imaju definirane razine pristupa, koje ograničavaju tko ih sve smije pozvati i tko ima pristup njihovim [[Varijabla|varijablama]] (u primjeru ključna riječ {{Mono|public}}.
{| class="wikitable"
|+
| -
|}
Klase zadano trebaju biti vezane za objekte (klasa definira tip objekta), i samo se putem objekta mogu pozvati varijable i metode neke klase, na primjer: <syntaxhighlight lang="java">
public class mojaKlasa {
int x = 5;
 
public static void main(String[] args) {
mojaKlasa mojObjekt = new mojaKlasa();
System.out.println(mojaKlasa.x); //pogrešno
System.out.println(mojObjekt.x); //ispravno - ispisuje 5
}
}
</syntaxhighlight>Ključna riječ {{Mono|static}} ispred klase označava da se ta klasa ne treba instancirati, odn. ne treba biti vezana za objekt kako bi se pozvala:
<br /><syntaxhighlight lang="java">
public static class mojaKlasa { //statička klasa
static int x = 5; //statička varijabla
 
public static void main(String[] args) {
System.out.println(mojaKlasa.x); //ovo je sada u redu
}
}
</syntaxhighlight>Statičke metode ne mogu pristupiti ni jednom članu klase koji također nije statičan.
 
== Izvori ==