Razlika između inačica stranice »Leksikon«

Obrisan 1 bajt ,  prije 14 godina
bez sažetka
Riječ leksikon potječe od [[grčkigrčk]]e [[riječ]]i βιβλίον. Leksikon ili enciklopedijski rječnik [[sinonim]] je za rječnik. U početku je označavao isključivo jezični rječnik. Tako i danas znači zbirku riječi nekog [[jezika]], a bavi se njihovim podrijetlom, tvorbom, uporabom i značenjem. Upotrebljava se osobito popis riječi kakve znanosti, ili teksta, ili starog jezika, ili dijela nekog jezika, npr. etimološki leksikon ili filozofski leksikon. Leksikon je leksikografsko djelo, informativni priručnik u kojem se abecednim redom ili strukovnom rasporedu donosi pregled ukupnog ljudskog znanja, i općeg je sadržaja (opći leksikon) ili pak se daje pregled isključivo stručnog znanja ograničenog na određeno područje (strukovni leksikon).
 
Osim enciklopedijskih (stvarnih) podataka u vezi s pojmovima (riječima) i imenima leksikon može djelomice (npr. samo terminologija) ili pak iscrpno prikazati i rječničko blago danog jezika i tada je to enciklopedijski rječnik. Po obuhvatu građe leksikon može biti nacionalni ili međunarodni. Od enciklopedije se razlikuje po tome što pruža najosnovnije podatke. U leksikonu se podaci izlažu u velikom broju kratkih članaka. Leksikon je [[knjiga]] u kojoj su abecednim redom protumačeni različiti pojmovi. Enciklopedijski rječnik razlikuje konverzacijski ili opći leksikon koji obuhvaća nazive s najrazličitijih područja i raznih grana [[znanost]]i te daje pregled sveukupnog znanja i stručni leksikon u kojem su protumačeni i obrađeni pojmovi s kojeg užeg područja, samo jedne grane nauke ili [[umjetnost]]i i sl.
26

uređivanja