Razlika između inačica stranice »Socijalni darvinizam«

Potrebni izvori.
(Potrebni izvori.)
{{izvor}}
'''Socijaldarvinizam''' je [[sociologija|sociološko]] učenje. Pripada jednom pravcu [[biologizam|biologističkih teorija]], a drugi pravac je [[organicizam]].
 
Ova teorija objašnjava [[društvo|društvena]] zbivanja djelovanjem zakona borbe za opstanak te da se u društvu vodi nemilosrna borba između rasa, od kojih su neke više, a neke niže. Najvažniji predstavnik ovog sociološkog pravca je austrijski Poljak [[Ludwig Gumplowicz]] (1838.-1909.), čiji se teorijski pristup formirao u kontekstu stalnih sukoba različitih etničkih grupa u [[Austro-Ugarska|Austro-Ugarskoj monarhiji]], odakle je iznikao njegov interes za etničke različitosti, klasne konflikte, politički suverenitet vladajuće manjine i probleme kulturne asimilacije. Zbog tih utjecaja, u radovima naglašavaprenaglašava [[društvena grupa|društvene grupe]] i njihove sukobekonflikte kao predmet sociološkog istraživanja, a zanemaruje individualna djelovanja.
Ostali važni predstavnici su [[Herbert Spencer |H. Spencer]], [[William Graham Sumner|W. G. Sumner]], [[Gustav Ratzenhofer|G. Ratzenhofer]], [[Lester Frank Ward|L. F. Ward]] i [[Franz Oppenheimer|F. Oppenheimer]].
 
Predstavnici ovog smjera mehanički su prenijeli [[Charles Darwin|Darwinovu]] "borbu za život" iz biološkog na sociološko područje. S obzirom da su postavke sadržavale elemente opravdavanja društvenih nejednakosti, prije svega među rasama i spolovima, pojavili su se novi pokušaji, ponajviše u SAD, kao i u 19. st., da se društvenim nejednakostima dade "znanstvena" podloga. U 20. st. darvinizam se koristio u propagandi socijalističkih i komunističkih ideja. Poslije [[Drugi svjetski rat|II. svj. rata]] koristio se za sustavnu ateizaciju društva u Hrvatskoj.{{nedostaje izvor}}
 
== Literatura ==
*[http://sajt.com.hr/naslovnica/wp-content/uploads/2010/12/Organicizam-i-socijaldarvinizam-u-klasi%C4%8Dnim-sociolo%C5%A1kim-teorijama.doc Organicizam i socijaldarvinizam u klasičnim sociološkim teorijama, Studentski portal Sajt]
*[http://enciklopedija.hr//natuknica.aspx?ID=13955 Socijalni darvinizam, Darvinizam u Hrvatskoj, Hrvatska enciklopedija]