Razlika između inačica stranice »Dobit«

Obrisana 532 bajta ,  prije 4 mjeseca
(dodala sam dio stranice)
'''Dobit''' (ili '''profit''') direktnoje označava razlikurazlika između [[prihod]]a i [[Trošak|troškova]]. Prihod mora biti veći od troškova da bi se ostvarila dobit i nastavilo poslovanje u dugom roku. Ako su prihodi manji od troškova, tj. dobit ima negativnu vrijednost, kaže se da tvrtka ima [[gubitak]].
 
Dobit označava zaradu, tj. pozitivnu razliku u odnosu uloženog i dobivenog.
Riječ vuče svoje korijene još iz [[Latinski jezik|latinskog jezika]], gdje je značila "pravljenje (ostvarivanje) napretka", a direktno u [[hrvatski jezik]] dolazi od [[Francuski jezik|francuske]] riječi "profit" - označava pozitivan prihod na [[Investicija|investiciju]] od strane individualca ili poslovne operacije.
 
Pojam "profit" razlikuje se od naukaznanstvenika do naukaznastvenika, tako da postoje dva značenja: [[Kapitalizam|kapitalistički]] i [[Marksizam|marksistički]]. Danas se uglavnom kapitalističko značenje profita uzima kao valjano.
 
Dobit može biti i plaća za rad poduzetnika.
 
U [[:sh:Ekonomija|ekonomiji]] postoje dva glavna shvatanjashvaćanja profita: računovodstveno i ekonomsko. Po računovodstvenom shvatanjushvaćanju, profit je pozitivna razlika između [[:sh:Prihod|prihoda]] i [[:sh:Rashod|rashoda]]. Podaci po prihodu i rashodu se dobijajudobivaju iz računovodstvenih izveštajaizvještaja.
Riječ vuče svoje korijene još iz [[:sh:Latinski|latinskog jezika]], gdje je značila "pravljene (ostvarivanje) napretka", a direktno u [[:sh:Srpskohrvatski_jezik|srpskohrvatski jezik]] dolazi od [[:sh:Francuski|francuske]] riječi "profit" - označava pozitivan [[:sh:Prihod|prihod]] na [[:sh:Investicija|investiciju]] od strane individualca ili poslovne operacije.
 
Profit (dobit) je izvor sredstava za finansiranjefinanciranje rasta [[:sh:PreduzećePoduzeće|preduzećaproduzeća]]. Ostvarivanje što većeg rasta predstavlja najbolju moguću dugoročnu strategiju preduzećaproduzeća za stabilno postizanje što većih profita. U ovoj povezanosti rasta preduzeća i maksimiziranja profita nalazi se odgovor na pitanje o motivaciji preduzećapoduzeća u savremenimsuvremenim razvijenim privredamagospodastvima.
Pojam profit se razlikuje od od učenja, tako postoje dva značenja: [[:sh:Kapitalizam|kapitalistički]] i [[:sh:Marksizam|marksistički]]. Danas se uglavnom kapitalističko značenje profita uzima kao valjano.
 
== Pojam proizvodnje ==
U [[:sh:Ekonomija|ekonomiji]] postoje dva glavna shvatanja profita: računovodstveno i ekonomsko. Po računovodstvenom shvatanju, profit je pozitivna razlika između [[:sh:Prihod|prihoda]] i [[:sh:Rashod|rashoda]]. Podaci po prihodu i rashodu se dobijaju iz računovodstvenih izveštaja.
Proizvodnja je produktivna djelatnost usmjerena na dobivanje upotrebljivih roba i prisvajanje prirodnih resursa za ljudske potrebe, što znači da ona predstvalja niz međusobno povezanih aktivnosti kojima se inputi pretvaraju u outpute. To je svaka aktivnost kojom se stvaraju dobra i usluge koji su korisni za društvo i čija struktura varira u širokim granicama kako po vrsti tako i po kvalitetu i količini.
 
Proizvodnja je svrsishodna djelatnost usmjerena na dobijanje upotrebnih vrijednosti i prisvajanje prirodnih resursa za ljudske potrebe, što znači da ona predstvalja niz međusobno povezanih aktivnosti kojima se inputi trasformišu u outpute. To je svaka aktivnost kojom se stvaraju dobra i usluge koji su korisni za društvo i čija struktura varira u širokim granicama kako po vrsti tako i po kvalitetu i količini. Na sam proces proizvodnje utičeutječe nekoliko faktora. Oni se dijele na opšteopće i posebne. U opšteopće spada stanovništvo, prirodno i društveno bogatstvo, a u posebne produktivnost rada, intenzivnost rada i tehnički progresnapredak. Veći broj stnovnika istovremeno znači i veći proizvodni potencijal, ali to istovremeno podrazumjeva i veću potrošnju. Prirodno bogatstvo uključuje cijelu prirodu koju je čovjek umože stanjukoristiti da koristi radiza ostvarenjaciljeve društvene proizvodnje. U današnje vrijeme, zavisnostovisnost odo prirodnogprirodnim bogatstva jebogatstvima smanjena putemje tehničkogtehničkim progresanapretkom koji vršičini supstitucijuisupstituciju i prirodnih materijala vještačkimumjetnim, ali i putem spoljnotrgovinskevanjskotrgovinske razmjene . Društveno bogatstvo čini cjelokupnost materijalnih dobara koja čine osnovicuosnovu proizvodnje i potrošnje društva. Na njegov obimobujam i strukturu utičuutječu kako obimobujam i raznovrsnost prirodnog bogatstva, tako i vladajući društveni odnosi. Intenzivnost rada se definišedefinira kao stepenstupanj trošenjautroška ljudske radne snage u jedinici vremena. Povećanjem intenzivnosti rada u datomzadanom radnom vremenu postiže se isti efekatefekt koji se dobijadobiva i sa produženjem radnog vremena. Promjena radnog učinka ne raste proporcionalno sa promjenom intenzivnosti rada. Tehnički progresnapredak se ogledavidi u stvaranju nove i unapređenju postojeće tehnike i tehnologije, odnosno stvaranju novih i poboljšanju postojećih sredstava i metoda proizvodnje koji obezbeđujuomogućuju uštedu u radu, pronalascima i uvođenju i poboljšanju svojstava postojećih proizvoda i unapređenju organizacije i uprvljanjuupravljanju proizvodnjom. Produktivnost rada podrazumjeva sposobnosti pojedinca da, pod određenim uslovimauvjetima, u datojzadanoj jedinici vremena, stvori veću ili, manju količinu materijalnih dobara. Može se posmatratipromatrati na makro i mikro nivourazini, a uslovljenauvjetovana je radnim iskustvom, stepenomstupnjem naučnogznanstvenog dostignuća i mogućnošću primjene dostignutog znanja, sposobnošću organizovanjaorganiziranja proizvodnje, razvijenošćurazvijenosti sredstava za rad i prirodnim uslovimauvjetima. Svi ovi faktori su neophodni da bi se nesmetano obavioobavljao proces neposredne proizvodnje. Naravno, proizvodni proces obuhvataobuhvaća, osim neposredne proizvodnje, pripremu proizvodnje, planiranje, unutrašnji transport, skladištenje, održavanje mašinastrojeva i uredjajauređaja, tehnickutehničku kontrolu i sl.
Profit (dobit) je izvor sredstava za finansiranje rasta [[:sh:Preduzeće|preduzeća]]. Ostvarivanje što većeg rasta predstavlja najbolju moguću dugoročnu strategiju preduzeća za stabilno postizanje što većih profita. U ovoj povezanosti rasta preduzeća i maksimiziranja profita nalazi se odgovor na pitanje o motivaciji preduzeća u savremenim razvijenim privredama.
 
UOvisno zavisnostio od količinekoličini proizvedenih proizvoda, proizvodnja može biti organizovanaorganizirana kao: • pojedinačna • serijska • masovna
== POJAM PROIZVODNJE I NJENE VRSTE ==
Proizvodnja je svrsishodna djelatnost usmjerena na dobijanje upotrebnih vrijednosti i prisvajanje prirodnih resursa za ljudske potrebe, što znači da ona predstvalja niz međusobno povezanih aktivnosti kojima se inputi trasformišu u outpute. To je svaka aktivnost kojom se stvaraju dobra i usluge koji su korisni za društvo i čija struktura varira u širokim granicama kako po vrsti tako i po kvalitetu i količini. Na sam proces proizvodnje utiče nekoliko faktora. Oni se dijele na opšte i posebne. U opšte spada stanovništvo, prirodno i društveno bogatstvo, a u posebne produktivnost rada, intenzivnost rada i tehnički progres. Veći broj stnovnika istovremeno znači i veći proizvodni potencijal, ali to istovremeno podrazumjeva i veću potrošnju. Prirodno bogatstvo uključuje cijelu prirodu koju je čovjek u stanju da koristi radi ostvarenja društvene proizvodnje. U današnje vrijeme, zavisnost od prirodnog bogatstva je smanjena putem tehničkog progresa koji vrši supstitucijui prirodnih materijala vještačkim, ali i putem spoljnotrgovinske razmjene . Društveno bogatstvo čini cjelokupnost materijalnih dobara koja čine osnovicu proizvodnje i potrošnje društva. Na njegov obim i strukturu utiču kako obim i raznovrsnost prirodnog bogatstva, tako i vladajući društveni odnosi. Intenzivnost rada se definiše kao stepen trošenja ljudske radne snage u jedinici vremena. Povećanjem intenzivnosti rada u datom radnom vremenu postiže se isti efekat koji se dobija i sa produženjem radnog vremena. Promjena radnog učinka ne raste proporcionalno sa promjenom intenzivnosti rada. Tehnički progres se ogleda u stvaranju nove i unapređenju postojeće tehnike i tehnologije, odnosno stvaranju novih i poboljšanju postojećih sredstava i metoda proizvodnje koji obezbeđuju uštedu u radu, pronalascima i uvođenju i poboljšanju svojstava postojećih proizvoda i unapređenju organizacije i uprvljanju proizvodnjom. Produktivnost rada podrazumjeva sposobnosti pojedinca da, pod određenim uslovima, u datoj jedinici vremena, stvori veću ili, manju količinu materijalnih dobara. Može se posmatrati na makro i mikro nivou, a uslovljena je radnim iskustvom, stepenom naučnog dostignuća i mogućnošću primjene dostignutog znanja, sposobnošću organizovanja proizvodnje, razvijenošću sredstava za rad i prirodnim uslovima. Svi ovi faktori su neophodni da bi se nesmetano obavio proces neposredne proizvodnje.Naravno, proizvodni proces obuhvata, osim neposredne proizvodnje, pripremu proizvodnje, planiranje, unutrašnji transport, skladištenje, održavanje mašina i uredjaja, tehnicku kontrolu i sl.
 
== Vrste proizvodnje ==
U zavisnosti od količine proizvedenih proizvoda, proizvodnja može biti organizovana kao: • pojedinačna • serijska • masovna
 
=== Pojedinačna proizvodnja ===
Predstavlja vid organizacije proizvodnje gde se u jednom proizvodnom ciklusu istovremeno izradjuje veći broj proizvoda ili dijelova proizvoda. Tu je velika produktivnost i ekonomicnost proizvodnje Dijeli se na: maloserijsku, srednjoserijsku I velikoserijsku.
 
Karakteristike serijske proizvodnje: • proizvodnja proizvoda ili delova proizvoda (serija) uz standardizaciju proizvoda i redosleda operacija • osnovni problem je izbor optimalne veličine serije • ustaljen broj i redosled radnih operacija • detaljna razrada tehnoloških procesa I tehničko normiranje • primjena standardnih I specijalnih kontrolnika • univerzalni sprecijalni alati i oprema grupisani po vrstama • velike zalihe sirovina locirane u radionicama • radnici različitih kvalifikacija, ali sa manjim rasponom kvalifikacija nego kod pojedinačne pr. • velika potreba za planiranjem i kratki ciklusi proizvodnje (izvor efikasnosti) • kašnjenje zbog čekanja na završetak prethodne radne operacije (izvor neefikasnosti), što se otklanja uvođenjem masovne prproizvodnje.
 
== Vidi još ==
482

uređivanja