Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Ražanac: razlika između inačica

m
+
(Stvorena nova stranica sa sadržajem: »naselje['QB'] = { ime = 'Privlaka', povrsina = '', popis2001 = '', popis2011 = '2253', popis2021 = '', } naselje['QB'] = { ime = 'Jovići', povrsina = '', popis2001 = '', popis2011 = '344', popis2021 = '', } naselje['QB'] = { ime = 'Krneza', povrsina = '', popis2001 = '', popis2011 = '177', popis2021 = '', } naselje['QB'] = { ime = 'Ljubač', povrsina = '', popis2001 = '', popis2011 = '475', popis2021 = '', } naselje['QB...«.)
 
m (+)
local naselje = {}
 
naselje['QB'] = {
ime = 'Privlaka',