Nevladina udruga: razlika između inačica

Dodano 9 bajtova ,  prije 8 mjeseci
m
RpA: WP:NI, WP:HRV
m (RpA: WP:NI, WP:HRV)
 
'''Nevladina udruga''' ili '''nevladina organizacija (NVO)''' je oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih ili pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.<ref>{{Citiranje novina |date=18. lipnja 2014. |title=Zakon o udrugama |work=Narodne novine |url=https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_74_1390.html}}</ref>
 
UkolikoAko žele imati pravnu osobnost, udruge se upisuju u Registar udruga Republike Hrvatske,[https://registri.uprava.hr/#!udruge] vode uredi državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, a kojima se, ovisno o sjedištu udruge, podnosi zahtjev za upis u Registar.<ref>{{Citiranje weba |title=Ured za udruge Vlade RH |url=https://udruge.gov.hr/ |url-status=live}}</ref>
 
Institucije trebaju održavati otvoren, transparentan i redovit dijalog s predstavničkim udrugama i civilnim društvom.<ref>{{Citiranje weba |title=Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije |url=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016ME/TXT |url-status=live}}</ref>
 
== Načini financiranja ==
Programi i projekti od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj koje provode udruge mogu se financirati iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, fondova Europske unije i drugih javnih izvora. Način financiranja uređen je Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Sredstva iz javnih izvora udruga može dobiti prijavom na javne pozive i natječaje za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz državnog ili lokalnih proračuna ili fondova Europske unije, prijavom na javne pozive i natječaje za institucionalnu podršku radu udruga, kao i obavljanjem djelatnosti koje su posebnim zakonima definirane kao javne potrebe u određenom području.<ref>{{Citiranje novina |title=Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge |work=Narodne novine |url=https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_546.html}}</ref>
 
Za programe i projekte organizacija nevladinih udruga iz državnog [[proračun]]a, proračuna [[županija]], gradova i općina, u [[Hrvatska|Hrvatskoj]] se 2014. godine dodijelilo oko 1,5 milijardi [[kuna]]. 985 milijuna kuna izdvojeno je izravno iz proračuna. <ref>[https://udruge.gov.hr/UserDocsImages//slike//Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20financiranju%20iz%20javnih%20izvora%202014.pdf "Izvješće
o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2014. godini"], Str. 14</ref>
 
138.671

uređivanje