Marketing: Razlika između inačica

Dodano 9.029 bajtova ,  prije 14 godina
bez sažetka
mNo edit summary
No edit summary
#Provođenje aktivnosti radi zauzimanja slobodnog prostora (segmenta potrošača) koje još nitko nije zauzeo a za koje postoji poslovna opravdanost da se zauzme.
#Provođenje aktivnosti radi repozicioniranja, odnosno zauzimanja povoljnije pozicije.
 
== Upravljanje marketingom ==
 
"Upravljanje marketingom je vještina i znanost izbora ciljnih tržišta i pridobivanja, zadržavanja i razvoja kupaca putem stvaranja, isporuke i priopćavanje superiorne vrijednosti za kupce.
Upravljanje marketingom sastoji se od analize, planiranja, provođenja i vrednovanja programa oblikovanih radi stvaranja, izgrađivanja i održavanja obostrano korisne razmjene i odnosa sa ciljnim tržištima."- Philip Kotler
 
=== Planiranje marketinga ===
Planiranje marketinga je dio upravljačkog procesa koji nastoji kontrolirati buduću situaciju organizacije tako što utvrđuje određene [[cilj]]eve i najdjelotvornija sredstva kako bi se oni ostvarili.
 
''Faze procesa planiranja'':
 
1. '''Analiza situacije''' – analizira se makrookružje: gospodarski, demografski, društveni, kluturni, pravni, politički, tehnološli i drugi čimbenici, te čimbenici mikrookružja, naročito konkurencija. Nakon što su prikupljeni i analizirani potrebni podaci, slijedi sažimanje svih važnih nalaza u obliku definiranja jakosti i slabosti organizacije te povoljnih prilika i prijetnji.
 
2. '''Utvrđivanje ciljeva''' – marketinškim ciljevima označavaju se specifični, mjerljivi rezultati koji se očekuju kao rezultat marketinških aktivnosti. Utvrđivanje ciljeva predstavlja kritičnu fazu planiranja jer na temelju njih određuje se potrebna strategija i taktika.
''Kriteriji dobro definiranih ciljeva'':
*Mjerljivost
*Ciljevi moraju biti realni
*Ciljevi trebaju predstavljati određeni izazov, ali i biti ostvarivi
*Ciljevi moraju biti konzistentni
*Ciljevi moraju biti fleksibilni
 
3. '''Izbor ciljnog tržišta''' – većina poduzeća usmjerava svoje strategija prema više ciljnih tržišta. Za svako tržište se oblikuje prikladan marketinški splet. Temeljem provedene analize situacije odlučuje se koja će tržišta opsluživati.
 
4. '''Oblikovanje strategija''' – strategije marketinškog miksa predstavljaju različite kombinacije 4 P-a.
 
=== Provedba plana ===
Prije samog procesa provedbe [[plan (ekonomija)|plana]] potrebno je osigurati osnovne preduvjete koji čine ključne čimbenike uspjeha cjelokupnog procesa.
 
''Ključni elementi uspjeha procesa planiranja'':
*Nužan je djelotvoran [[informacijski sustav]]
*Treba postojati podrška svih razina uprave i zaposlenih u poduzeću
*Valja osigurati koordiniranu suradnju svih razina poduzeća
*Svaki član organizacije mora znati svoja specifična zaduženja i vremenski raspored
*Jasno definiranje odgovornosti
*Plan nije nešto što vrijedi jednom i zauvijek - potrebno ga je periodično revidirati u skladu s promijenjenim uvijetima koje nije moguće kontrolirati.
 
=== Vrednovanje ostvarenja ===
Moraju se utvrditi metode i odgovorne osobe koje će mjeriti napredak u ostvarenju zacrtanih ciljeva.
Za proces upravljanja marketingom nužno je praćenje rezultata ostvarivanja plana kako bi se u slučaju potrebe mogla obaviti potrebna prilagođavanja plana. Praćenje rezultata može se obavljati putem unutarnjih izvora informacija ili prikupljanjem vanjskih podataka putem terenskih istraživanja.
 
== Marketing neprofitnih organizacija ==
 
[[Neprofitne organizacije]] su one koje nastoje doprinositi interesima drštva, ali im osnovna svrha postojanja nije ostvarivanje profita.
 
''Primjena marketinga u neprofitnim organizacijama je višestruko korisna'':
 
*Identificiranje svih sudionika/ciljnih grupa u djelovanju organizacije i utvrđivanje njihovih potreba
*Uspješnije zadovoljavanje utvrđenih potreba sudionika/ciljnih grupa
*Kvalitetnija osiguravanja resursa za djelovanje i osiguravanje financijske stabilnosti
*Snižavanje troškova djelovanja
*Osmišljavanje programa komunikacije organizacije s okružjem
 
''Moguća područja primjene marketinga u neprofitnim organizacijama'':
 
*'''Prikupljanje sredstava''' - može se organizirati kao dugoročno (plansko) ili povremeno (ad hoc). Najčešće se odnosi na akcije prikupljanja sredstava od građana, posebne manifestacije (eventi), članarine, redovite priloge poduzeća i građana te velike donacije.
*'''Organizacija evenata''' - prikupljanje sredstava (dobrotvorni koncert za nabavu medicinske opreme), upoznavanje okružja s organizacijom, aktivnostima i zainteresiranošću za zajednicu, razvoj osnova za druge oblike prikupljanja sredstava, stvaranje zajedništva kod zaposlenika/volontera, iskazivanje zahvalnosti i pažnje sponzorima, donatorima i ostalim važnim pojedincima i organizacijama s kojima organizacija surađuje.
*'''Lobiranje''' - skup aktivnosti koje neprofitne organizacije provode kako bi utjecale na zakonodavna tijela, državnu ili lokalnu upravu u vlastitom interesu ili interesu onih koje zagovaraju.
*'''[[Odnosi s javnošću]]''' - neprofitne se organizacije nastoje diferencirati od konkurenata i javljaju se sve češće kritike djelovanja neprofitnih organizacija. Obuhvaća: redovite tiskovne konferencije, redovite kontakte i pozive medijima da zabilježe sve veći uspjeh i ostvareni rezultat, intervjue vodstva organizacije u novinama.
 
Tek od 1997.g. marketing neprofitnih organizacija izučava se kao zasebna cjelina.
 
== Interni marketing ==
 
Interni marketing podrazumijeva marketinške napore [[poduzeće|poduzeća]] usmjerene prema zaposlenicima s ciljem izbora, [[motivacija|motiviranja]] i zadržavanja najboljih ljudi koji će obavljati svoje poslove na najbolji mogući način.
Ako se usvoji i primjenjuje u poduzeću, interni marketing vodi dugoročnom rastu i uspjehu bez obzira na djelatnost kojom se poduzeće bavi.
 
''Dva su temeljna cilja'':
#Motivirati zaposlenike da poslove obavljaju kao stručnjaci koji su orijentirani na potrošača i koncentrirani na [[usluga|uslugu]] te kako mogu uspješno ispuniti svoje obveze
#Privući i zadržati dobre zaposlenike
 
''Interni marketing'' uključuje programe namijenjene zaposlenicima i njihovu razvoju. Usmjeren je na pronalaženje, motiviranje i zadržavanje prema potrošaču orijentiranih zaposlenika, a jako je važan za radno intenzivna, posebno uslužna poduzeća jer [[znanje]], stručnost, aktivnosti i ponašanje zaposlenika čine [[proizvod]] koji potrošači kupuju na eksternom tržištu.
Neki kritičari internog marketinga tvrde da je to [[sinonim]] za upravljanje ljudskim potencijalima, ali istraživanja pokazuju da se oni razlikuju.
''Upravljanje ljudskim potencijalima'' je širi pojam od internog marketinga i ima 4 značenja: znanstvena disciplina, managerska funkcija, posebna poslovna funkcija u organizaciji i specifična [[filozofija]] [[management]]a.
 
== Internet marketing ==
 
Najvažnije [[Internet]] usluge za Internet marketing su:
* [[Elektronička pošta]] - poduzeća i pojedinci ju koriste u direktnoj i osobnoj komunikaciji s potrošačima jer [[tehnologija]] omogućuje visok stupanj personalizacije. No, brojne su zlouporabe elektroničke pošte- korisnici su često zasipani neželjenim porukama (tzv. [[spam]]) kojima poduzeća pokušavaju doći do potencijalnih potrošača.
* [[World Wide Web]] - dominantna Internet usluga i mjesto većine marketinških aktivnosti poduzeća na Internetu. Danas skoro nema poduzeća koje ne održava vlastite [[web stranice]]. Nekima one služe za promociju svoje djelatnosti ili pružanje dodatnih usluga, dok druga poduzeća koriste web stranice kao srž svoga poslovanja.
* Diskusijske grupe (news grupe)
* [[Chat]]
* [[Blog]]
 
Internet marketing je korištenje [[Internet]]a i drugih digitalnih tehnologija za ostvarenje marketinških ciljeva kao i podrška suvremenom marketinškom konceptu.
[[E-poslovanje|Elektroničko trgovanje]] je kupnja i prodaja proizvoda te pružanje i korištenje usluga putem Interneta. Uključuje predstavljanje proizvoda i usluga, naručivanje, plaćanje i podršku potrošačima putem weba. Uži je pojam od Internet marketinga jer označava samo dio ukupnog procesa razmjene, tj. samu transakciju.
 
Vezano uz identitet marke na Internetu poduzeće može:
*koristiti postojeću marku
*koristiti postojeću marku s izmjenama
*ući u partnerstvo s poduzećem koje već posjeduje razvijenu marku na Internetu
*razviti novu marku na Internetu
 
=== Banner oglasi ===
 
Oglašavanje putem banner oglasa najčešći je oblik oglašavanja na [[Internet]]u. Radi se o dinamičnim ili statičnim slikama na web stranicama, a prikazuju oglašivačku poruku poduzeća. Oni su ujedno i linkovi pa klikom na njega, otvara nam se web stranica tog poduzeća. Banner oglasi su u početku imali standarsiziranu veličinu 468x60 piksela, ali danas ih ima svih veličina i varijacija.
 
* ''Pop-up i pop-under prozori'' su oglasi koji se otvaraju paralelno sa učitanom web stranicom, ali u zasebnom okviru te često irirtitaju korisnike.
* ''Interstitial oglasi'' pojavljuju se između dvije web stranice. Otvaraju se dok prelazimo s jedne stranice na drugu te također iritiraju korisnike.
* ''Rich media oglasi'' su oni koji koriste animaciju, zvuk i interaktivne elemente. Omogućuju visok stupanj kreativnosti i zapaženi su.
 
== Poveznice ==
[[Politika proizvoda]] | [[Prikriveno oglašavanje]] | [[PR agent]] | [[Brand]] | [[E-poslovanje]] |
 
[[Kategorija:Mikroekonomija]]
30

uređivanja