Razlika između inačica stranice »Kategorizacija željezničkih pruga«

bez sažetka
({{izdvoji}} {{Wikipedizirati}})
 
=== Međunarodne pruge ===
 
Ova vrsta pruga su koridori ili magistralne pruge. Hrvatskom prolaze dva važna (pan)europska koridora. To su Koridor 10 i Koridor 5. Koridor 5 prolazi kroz Hrvatsku sa svoja dva ogranka, ogranak b i ogranak c. Ova kategorija željezničkih pruga spada u najvišu i najvažniju kategoriju.
'''M1'''
''Željezničke pruge na X. paneuropskom koridoru DG – Savski Marof – Zagreb – Vinkovci – Tovarnik – DG ''
[[Pruga_bratstva_i_jedinstva|M101]]
M101
MG 2
'''Puni naziv :'''(Dobova) – Državna granica – Savski Marof – Zagreb Glavni kolodvor
'''Skraceni naziv :''' DG – S. Marof – Zagreb Gk
'''Kilometraža:''' 2 kolosijeka X 26,709 km
[[Pruga_bratstva_i_jedinstva|M102]]
M102 *
MG 2
'''Puni naziv :''' Zagreb Glavni kolodvor – Dugo Selo
'''Skraceni naziv :''' Zagreb Gk – Dugo Selo
'''Kilometraža:''' 2 kolosijeka X 21,202 km
'''Posebnost:''' Tehnički je ovo dio paneuropskog koridora 10, ali je ustvari sjecište sa koridorom 5, u cijeloj svojoj duljini
[[Pruga_bratstva_i_jedinstva|M103]]
M103
MG 2.1
'''Puni naziv :''' Dugo Selo – Novska
'''Skraceni naziv :''' Dugo Selo – Novska
'''Kilometraža:''' 83,405 km
'''Posebnost:''' Jedini preostali dio koridora 10 kroz Hrvatsku, koji nema 2 kolosijeka
[[Pruga_bratstva_i_jedinstva|M104]]
M104
MG 2
'''Puni naziv :''' Zagreb Glavni kolodvor – Sisak – Novska
'''Skraceni naziv :''' Zagreb Gk – Sisak – Novska
'''Kilometraža:''' 116,757 km
'''Posebnost:''' Hrvatski 2. krak koridora 10
[[Pruga_bratstva_i_jedinstva|M105]]
M105
MG 2
'''Puni naziv :''' Novska – Vinkovci – Tovarnik – Državna granica – (Šid)
'''Skraceni naziv :''' Novska – Tovarnik – DG
'''Kilometraža:''' 2 kolosijeka X 185,398 km
'''M2'''
''Željezničke pruge na ogranku V.b) panuropskoga koridora DG – Botovo – Koprivnica – Zagreb – Rijeka''
M201
MG 1
'''Puni naziv :''' (Gyekenyes) – Državna granica – Botovo – Koprivnica – Dugo Selo
'''Skraceni naziv :''' DG – Botovo – Dugo Selo
'''Kilometraža:''' 79,692 km
M102 *
MG 1
'''Puni naziv :''' Zagreb Glavni kolodvor – Dugo Selo
'''Skraceni naziv :''' Zagreb Gk – Dugo Selo
'''Kilometraža:''' 2 kolosijeka x 21,202 km
2x 21,202
'''Posebnost:'''Tehnički je ova dionica cijelom svojom duljinom križiđšte paneuropskog koridora 5 i 10.
M202
MG 1
'''Puni naziv :''' Zagreb Glavni kolodvor – Karlovac – Rijeka
'''Skraceni naziv :''' Zagreb Gk – Rijeka
'''Kilometraža:''' 227,847 km
'''M3'''
''Željezničke pruge na ogranku V.c) paneuropskoga koridora DG – Beli Manastir – Osijek – Slavonski Šamac – DG – (Sarajevo) – DG – Metković – Ploče ''
M301
MP 13
'''Puni naziv :''' (Magyarboly) – Državna granica – Beli Manastir – Osijek
'''Skraceni naziv :''' DG – B. Manastir – Osijek
'''Kilometraža:''' 31,319 km
M302
MP 13
'''Puni naziv :''' Osijek – Đakovo – Strizivojna-Vrpolje
'''Skraceni naziv :''' Osijek – Strizivojna-Vrpolje
'''Kilometraža:''' 48,359 km
M303
MP 13
'''Puni naziv :''' Strizivojna-Vrpolje – Slavonski Šamac – Državna granica – (Bosanski Šamac)
'''Skraceni naziv :''' S.-Vrpolje – S. Šamac – DG
'''Kilometraža:''' 23,300 km
M304
MP 13
'''Puni naziv :''' (Čapljina) – Državna granica – Metković – Ploče
'''Skraceni naziv :''' DG – Metković – Ploče
'''Kilometraža:''' 22,754 km
'''Posebnost:''' Dionica djelomično prolazi susjednom državom.
'''M4'''
''Spojne željezničke pruge između X. paneuropskoga koridora i ogranka V.b) na području čvorišta Zagreb''
M401
MG 1.1
'''Puni naziv :''' Sesvete – Sava odvojnica (rasputnica)
'''Skraceni naziv :''' Sesvete – Sava
'''Kilometraža:''' 2 kolosijeka X 11,090 km
M402
I 104
'''Puni naziv :''' Sava odvojnica (rasputnica) – Zagreb Ranžirni kolodvor – Zagreb Klara
'''Skraceni naziv :''' Sava – Zagreb Klara
'''Kilometraža:''' 2 kolosijeka X 6,677 km
M403
I 105
'''Puni naziv :''' Zagreb Ranžirni kolodvor (Prijamna skupina) – Zagreb Klara (Karlovački kolosijek)
'''Skraceni naziv :''' Zagreb RkPs – Z. Klara (K)
'''Kilometraža:''' 1,056 km
M404
MG 1.4
'''Puni naziv :''' Zagreb Klara – Delta odvojnica (rasputnica)
'''Skraceni naziv :''' Zagreb Klara – Delta
'''Kilometraža:''' 2,491 km
M405
MG 1.3
'''Puni naziv :''' Zagreb Zapadni kolodvor – Trešnjevka odvojnica (rasput­¬nica)
'''Skraceni naziv :''' Zagreb Zk – Trešnjevka
'''Kilometraža:''' 1,357 km
M406
MG 1.2
'''Puni naziv :''' Čulinec odvojnica (rasputnica) – Zagreb Resnik
'''Skraceni naziv :''' Čulinec – Zagreb Resnik
'''Kilometraža:''' 2,101 km
M407
MG 1.1
'''Puni naziv :''' Sava odvojnica (rasputnica) – Velika Gorica
'''Skraceni naziv :''' Sava – Velika Gorica
'''Kilometraža:''' 6,295 km
M408
I 107
'''Puni naziv :''' Zagreb Ranžirni kolodvor (Otpremna skupina) – Mićevac odvojnica (rasputnica)
'''Skraceni naziv :''' Zagreb RkOs – Mićevac
'''Kilometraža:''' 1,316 km
M409
I 106
'''Puni naziv :''' Zagreb Klara (Mlaka odvojnica – rasputnica) – Zagreb Ranžirni kolodvor (Prijamna skupina) (Sisački kolosijek)
'''Skraceni naziv :''' Z. Klara – Zagreb RkPs (S)
'''Kilometraža:''' 1,071 km
M410
I 108
'''Puni naziv :''' Zagreb Ranžirni kolodvor (Otpremna skupina) – Zagreb Ranžirni kolodvor (Prijamna skupina) (IV. obilazni kolosijek)
'''Skraceni naziv :''' Zagreb RkOs – Zagreb RkPs
'''Kilometraža:''' 2,719 km
'''M5'''
''Spojne željezničke pruge između V. koridora i ogranka V.b)''
M501
MG 3
'''Puni naziv :''' (Središče) – Državna granica – Čakovec – Kotoriba – Državna granica – (Murakeresztur)
'''Skraceni naziv :''' DG – Čakovec – Kotoriba –DG
'''Kilometraža:''' 42,389 km
M502
MG 4
'''Puni naziv :''' Rijeka – Šapjane – Državna granica – (Ilirska Bistrica)
'''Skraceni naziv :''' Rijeka – Šapjane – DG
'''Kilometraža:''' 30,896 km
'''M6'''
''Priključne željezničke pruge na X. koridor i ogranak V.b)''
M601
MP14/II210
'''Puni naziv :''' Vinkovci – Vukovar-Borovo naselje – Vukovar
'''Skraceni naziv :''' Vinkovci – Vukovar
'''Kilometraža:''' 18,514 km
M602
I 113
'''Puni naziv :''' Škrljevo – Bakar
'''Skraceni naziv :''' Škrljevo – Bakar
'''Kilometraža:''' 12,554 km
M603
I 114
'''Puni naziv :''' Sušak-Pećine – Rijeka Brajdica
'''Skraceni naziv :''' Sušak – Rijeka Brajdica
'''Kilometraža:''' 3,985 km
M604
MP 11
'''Puni naziv :''' Oštarije – Gospić – Knin – Split
'''Skraceni naziv :''' Oštarije – Knin – Split
'''Kilometraža:''' 326,206 km
M605
MP 11.3
'''Puni naziv :''' Ogulin – Krpelj odvojnica (rasputnica)
'''Skraceni naziv :''' Ogulin – Krpelj
'''Kilometraža:''' 6,118 km
M606
MP 11.1
'''Puni naziv :''' Knin – Zadar
'''Skraceni naziv :''' Knin – Zadar
'''Kilometraža:''' 95,390 km
M607
MP 11.2
'''Puni naziv :''' Perković – Šibenik
'''Skraceni naziv :''' Perković – Šibenik
'''Kilometraža:''' 22,502 km
M608
I 115
'''Puni naziv :''' Ražine – Šibenik Luka
'''Skraceni naziv :''' Ražine – Šibenik Luka
'''Kilometraža:''' 3,697 km
=== Regionalne pruge ===
 
Ove željezničke pruge povezuju dvije regije.
 
R101
I 102
'''Puni naziv :''' (Podgorje) – Državna granica – Buzet – Pazin – Pula
'''Skraceni naziv :''' DG – Buzet – Pula
'''Kilometraža:''' 91,140 km
R102
MP 12
'''Puni naziv :''' Sunja – Volinja – Državna granica – (Dobrljin)
'''Skraceni naziv :''' Sunja – Volinja – DG
'''Kilometraža:''' 21,575 km
R103
MP 12
'''Puni naziv :''' (Martin Brod) – Razdjelna točka km 119+444 – Državna granica – Ličko Dugo Polje – Knin
'''Skraceni naziv :''' DG – L. D. Polje – Knin
'''Kilometraža:''' 59,068 km
R104
MP 14
'''Puni naziv :''' Vukovar-Borovo Naselje – Dalj – Erdut – Državna granica – (Bogojevo)
'''Skraceni naziv :''' Vukovar-B.n. – Erdut – DG
'''Kilometraža:''' 26,043 km
R105
I 110
'''Puni naziv :''' Vinkovci – Drenovci – Državna granica – (Brčko)
'''Skraceni naziv :''' Vinkovci – Drenovci – DG
'''Kilometraža:''' 50,939 km
R201
I 101
'''Puni naziv :''' Zaprešić – Zabok – Varaždin – Čakovec
'''Skraceni naziv :''' Zaprešić – Čakovec
'''Kilometraža:''' 100,722 km
R202
I 100
'''Puni naziv :''' Varaždin – Koprivnica – Virovitica – Osijek – Dalj
'''Skraceni naziv :''' Varaždin – Dalj
'''Kilometraža:''' 249,839 km
R203
MP 12.1
'''Puni naziv :''' Krivaja odvojnica (rasputnica) – Gaj odvojnica (rasputnica)
'''Skraceni naziv :''' Krivaja – Gaj
'''Kilometraža:''' 1,111 km
=== Lokalne pruge ===
 
Ove željezničke pruge su od lokalnog značaja.
 
L101
II 200
'''Puni naziv :''' Čakovec – Mursko Središće – Državna granica –
(Lendava)
'''Skraceni naziv :''' Čakovec – M. Središće – DG
'''Kilometraža:''' 17,942 km
L102
II 202
'''Puni naziv :''' Savski Marof – Kumrovec – Državna granica – (Imeno)
'''Skraceni naziv :''' S. Marof – Kumrovec – DG
'''Kilometraža:''' 38,522 km
L103
II 203
'''Puni naziv :''' Zabok – Krapina – Đurmanec – Državna granica – (Rogatec)
'''Skraceni naziv :''' Zabok – Đurmanec – DG
'''Kilometraža:''' 27,187 km
L104
II 213
'''Puni naziv :''' Karlovac – Ozalj – Kamanje – Državna granica – (Metlika)
'''Skraceni naziv :''' Karlovac – Kamanje – DG
'''Kilometraža:''' 28,798 km
L105
I 112
'''Puni naziv :''' Slavonski Brod – Državna granica – (Bosanski Brod)
'''Skraceni naziv :''' Slavonski Brod – DG
'''Kilometraža:''' 1,478 km
L201
II 201
'''Puni naziv :''' Varaždin – Ivanec – Golubovec
'''Skraceni naziv :''' Varaždin – Golubovec
'''Kilometraža:''' 34,582 km
L202
II 204
'''Puni naziv :''' Hum-Lug odvojnica (rasputnica) – Gornja Stubica
'''Skraceni naziv :''' Hum-Lug – Gornja Stubica
'''Kilometraža:''' 10,823 km
L203
II 215
'''Puni naziv :''' Zagreb Borongaj – Zagreb istočni kolodvor
'''Skraceni naziv :''' Zagreb Borongaj – Zagreb Ik
'''Kilometraža:''' 3,760 km
L204
II 205
'''Puni naziv :''' Križevci – Bjelovar – Kloštar
'''Skraceni naziv :''' Križevci – Bjelovar – Kloštar
'''Kilometraža:''' 61,747 km
L205
II 206
'''Puni naziv :''' Banova Jaruga – Daruvar – Pčelić odvojnica (rasputnica)
'''Skraceni naziv :''' Banova Jaruga – Pčelić
'''Kilometraža:''' 95,752 km
L206
II 207
'''Puni naziv :''' Nova Kapela-Batrina – Pleternica – Našice
'''Skraceni naziv :''' Nova Kapela – Našice
'''Kilometraža:''' 60,492 km
L207
II 208
'''Puni naziv :''' Pleternica – Požega – Velika
'''Skraceni naziv :''' Pleternica – Velika
'''Kilometraža:''' 24,955 km
L208
II 209
'''Puni naziv :''' Bizovac – Belišće
'''Skraceni naziv :''' Bizovac – Belišće
'''Kilometraža:''' 12,940 km
[[Pruga_Vinkovci_Osijek|L209]]
L209
I 109
'''Puni naziv :''' Vinkovci – Gaboš – Osijek
'''Skraceni naziv :''' Vinkovci – Osijek
'''Kilometraža:''' 33,937 km
L210
II 211
'''Puni naziv :''' Vinkovci – Županja
'''Skraceni naziv :''' Vinkovci – Županja
'''Kilometraža:''' 28,071 km
L211
MG 2.2
'''Puni naziv :''' Vinkovci – Vinkovci Teretni kolodvor Park A-B – Jarmina odvojnica (rasputnica)
'''Skraceni naziv :''' Vinkovci – V. TkAB – Jarmina
'''Kilometraža:''' 5,237 km
L212
MG 2.3
'''Puni naziv :''' Vinkovci – Vinkovci Teretni kolodvor Park D-C – Jarmina odvojnica (rasputnica)
'''Skraceni naziv :''' Vinkovci – V. TkDC – Jarmina
'''Kilometraža:''' 5,043 km
L213
II 210
'''Puni naziv :''' Vukovar – Stari Vukovar
'''Skraceni naziv :''' Vukovar – Stari Vukovar
'''Kilometraža:''' 5,691 km
L214
I 114
'''Puni naziv :''' Rijeka Brajdica – Rijeka
'''Skraceni naziv :''' Rijeka Brajdica - Rijeka
'''Kilometraža:''' 1,853 km
L215
II 214
'''Puni naziv :''' Lupoglav – Raša
'''Skraceni naziv :''' Lupoglav – Raša
'''Kilometraža:''' 52,996 km
L216
I 111
'''Puni naziv :''' Mirkovci – Vrapčana
'''Skraceni naziv :''' Mirkovci – Vrapčana
'''Kilometraža:''' 4,928 km
[[Pruga_Sisak-Caprag_Karlovac|L217]]
L217
II 212
'''Puni naziv :''' Sisak Caprag – Petrinja – Karlovac
'''Skraceni naziv :''' Sisak Caprag – Karlovac
'''Kilometraža:''' 101,769 km
 
=== Izvori i poveznice ===