Razlika između inačica stranice »Kategorizacija željezničkih pruga«

bez sažetka
MG 2
'''Puni naziv :'''(Dobova) – Državna granica – Savski Marof – Zagreb Glavni kolodvor
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' DG – S. Marof – Zagreb Gk
'''Kilometraža:''' 2 kolosijeka X 26,709 km
MG 2
'''Puni naziv :''' Zagreb Glavni kolodvor – Dugo Selo
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Zagreb Gk – Dugo Selo
'''Kilometraža:''' 2 kolosijeka X 21,202 km
'''Posebnost:''' Tehnički je ovo dio paneuropskog koridora 10, ali je ustvari sjecište sa koridorom 5, u cijeloj svojoj duljini
MG 2.1
'''Puni naziv :''' Dugo Selo – Novska
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Dugo Selo – Novska
'''Kilometraža:''' 83,405 km
'''Posebnost:''' Jedini preostali dio koridora 10 kroz Hrvatsku, koji nema 2 kolosijeka
MG 2
'''Puni naziv :''' Zagreb Glavni kolodvor – Sisak – Novska
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Zagreb Gk – Sisak – Novska
'''Kilometraža:''' 116,757 km
'''Posebnost:''' Hrvatski 2. krak koridora 10
MG 2
'''Puni naziv :''' Novska – Vinkovci – Tovarnik – Državna granica – (Šid)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Novska – Tovarnik – DG
'''Kilometraža:''' 2 kolosijeka X 185,398 km
MG 1
'''Puni naziv :''' (Gyekenyes) – Državna granica – Botovo – Koprivnica – Dugo Selo
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' DG – Botovo – Dugo Selo
'''Kilometraža:''' 79,692 km
MG 1
'''Puni naziv :''' Zagreb Glavni kolodvor – Dugo Selo
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Zagreb Gk – Dugo Selo
'''Kilometraža:''' 2 kolosijeka x 21,202 km
'''Posebnost:'''Tehnički je ova dionica cijelom svojom duljinom križiđšte paneuropskog koridora 5 i 10.
MG 1
'''Puni naziv :''' Zagreb Glavni kolodvor – Karlovac – Rijeka
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Zagreb Gk – Rijeka
'''Kilometraža:''' 227,847 km
MP 13
'''Puni naziv :''' (Magyarboly) – Državna granica – Beli Manastir – Osijek
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' DG – B. Manastir – Osijek
'''Kilometraža:''' 31,319 km
MP 13
'''Puni naziv :''' Osijek – Đakovo – Strizivojna-Vrpolje
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Osijek – Strizivojna-Vrpolje
'''Kilometraža:''' 48,359 km
MP 13
'''Puni naziv :''' Strizivojna-Vrpolje – Slavonski Šamac – Državna granica – (Bosanski Šamac)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' S.-Vrpolje – S. Šamac – DG
'''Kilometraža:''' 23,300 km
MP 13
'''Puni naziv :''' (Čapljina) – Državna granica – Metković – Ploče
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' DG – Metković – Ploče
'''Kilometraža:''' 22,754 km
'''Posebnost:''' Dionica djelomično prolazi susjednom državom.
MG 1.1
'''Puni naziv :''' Sesvete – Sava odvojnica (rasputnica)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Sesvete – Sava
'''Kilometraža:''' 2 kolosijeka X 11,090 km
I 104
'''Puni naziv :''' Sava odvojnica (rasputnica) – Zagreb Ranžirni kolodvor – Zagreb Klara
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Sava – Zagreb Klara
'''Kilometraža:''' 2 kolosijeka X 6,677 km
'''Posebnost:''' Služi pretežno za teretni promet
M403
I 105
'''Puni naziv :''' Zagreb Ranžirni kolodvor (Prijamna skupina) – Zagreb Klara (Karlovački kolosijek)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Zagreb RkPs – Z. Klara (K)
'''Kilometraža:''' 1,056 km
'''Posebnost:''' Služi isključivo za tereni promet
M404
MG 1.4
'''Puni naziv :''' Zagreb Klara – Delta odvojnica (rasputnica)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Zagreb Klara – Delta
'''Kilometraža:''' 2,491 km
MG 1.3
'''Puni naziv :''' Zagreb Zapadni kolodvor – Trešnjevka odvojnica (rasput¬nica)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Zagreb Zk – Trešnjevka
'''Kilometraža:''' 1,357 km
MG 1.2
'''Puni naziv :''' Čulinec odvojnica (rasputnica) – Zagreb Resnik
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Čulinec – Zagreb Resnik
'''Kilometraža:''' 2,101 km
MG 1.1
'''Puni naziv :''' Sava odvojnica (rasputnica) – Velika Gorica
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Sava – Velika Gorica
'''Kilometraža:''' 6,295 km
I 107
'''Puni naziv :''' Zagreb Ranžirni kolodvor (Otpremna skupina) – Mićevac odvojnica (rasputnica)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Zagreb RkOs – Mićevac
'''Kilometraža:''' 1,316 km
'''Posebnost:''' Ovo je spojna pruga do teretnog kolodvora, koja služi isključivo za teretni promet
M409
I 106
'''Puni naziv :''' Zagreb Klara (Mlaka odvojnica – rasputnica) – Zagreb Ranžirni kolodvor (Prijamna skupina) (Sisački kolosijek)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Z. Klara – Zagreb RkPs (S)
'''Kilometraža:''' 1,071 km
'''Posebnost:''' Ovo je spojna pruga do teretnog kolodvora, koja služi isključivo za teretni promet
M410
I 108
'''Puni naziv :''' Zagreb Ranžirni kolodvor (Otpremna skupina) – Zagreb Ranžirni kolodvor (Prijamna skupina) (IV. obilazni kolosijek)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Zagreb RkOs – Zagreb RkPs
'''Kilometraža:''' 2,719 km
'''Posebnost:''' Ovo je spojna pruga do teretnog kolodvora, koja služi isključivo za teretni promet
'''M5'''
MG 3
'''Puni naziv :''' (Središče) – Državna granica – Čakovec – Kotoriba – Državna granica – (Murakeresztur)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' DG – Čakovec – Kotoriba –DG
'''Kilometraža:''' 42,389 km
MG 4
'''Puni naziv :''' Rijeka – Šapjane – Državna granica – (Ilirska Bistrica)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Rijeka – Šapjane – DG
'''Kilometraža:''' 30,896 km
MP14/II210
'''Puni naziv :''' Vinkovci – Vukovar-Borovo naselje – Vukovar
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Vinkovci – Vukovar
'''Kilometraža:''' 18,514 km
I 113
'''Puni naziv :''' Škrljevo – Bakar
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Škrljevo – Bakar
'''Kilometraža:''' 12,554 km
I 114
'''Puni naziv :''' Sušak-Pećine – Rijeka Brajdica
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Sušak – Rijeka Brajdica
'''Kilometraža:''' 3,985 km
MP 11
'''Puni naziv :''' Oštarije – Gospić – Knin – Split
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Oštarije – Knin – Split
'''Kilometraža:''' 326,206 km
MP 11.3
'''Puni naziv :''' Ogulin – Krpelj odvojnica (rasputnica)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Ogulin – Krpelj
'''Kilometraža:''' 6,118 km
MP 11.1
'''Puni naziv :''' Knin – Zadar
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Knin – Zadar
'''Kilometraža:''' 95,390 km
MP 11.2
'''Puni naziv :''' Perković – Šibenik
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Perković – Šibenik
'''Kilometraža:''' 22,502 km
I 115
'''Puni naziv :''' Ražine – Šibenik Luka
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Ražine – Šibenik Luka
'''Kilometraža:''' 3,697 km
I 102
'''Puni naziv :''' (Podgorje) – Državna granica – Buzet – Pazin – Pula
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' DG – Buzet – Pula
'''Kilometraža:''' 91,140 km
MP 12
'''Puni naziv :''' Sunja – Volinja – Državna granica – (Dobrljin)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Sunja – Volinja – DG
'''Kilometraža:''' 21,575 km
MP 12
'''Puni naziv :''' (Martin Brod) – Razdjelna točka km 119+444 – Državna granica – Ličko Dugo Polje – Knin
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' DG – L. D. Polje – Knin
'''Kilometraža:''' 59,068 km
MP 14
'''Puni naziv :''' Vukovar-Borovo Naselje – Dalj – Erdut – Državna granica – (Bogojevo)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Vukovar-B.n. – Erdut – DG
'''Kilometraža:''' 26,043 km
I 110
'''Puni naziv :''' Vinkovci – Drenovci – Državna granica – (Brčko)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Vinkovci – Drenovci – DG
'''Kilometraža:''' 50,939 km
I 101
'''Puni naziv :''' Zaprešić – Zabok – Varaždin – Čakovec
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Zaprešić – Čakovec
'''Kilometraža:''' 100,722 km
I 100
'''Puni naziv :''' Varaždin – Koprivnica – Virovitica – Osijek – Dalj
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Varaždin – Dalj
'''Kilometraža:''' 249,839 km
MP 12.1
'''Puni naziv :''' Krivaja odvojnica (rasputnica) – Gaj odvojnica (rasputnica)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Krivaja – Gaj
'''Kilometraža:''' 1,111 km
'''Puni naziv :''' Čakovec – Mursko Središće – Državna granica –
(Lendava)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Čakovec – M. Središće – DG
'''Kilometraža:''' 17,942 km
II 202
'''Puni naziv :''' Savski Marof – Kumrovec – Državna granica – (Imeno)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' S. Marof – Kumrovec – DG
'''Kilometraža:''' 38,522 km
II 203
'''Puni naziv :''' Zabok – Krapina – Đurmanec – Državna granica – (Rogatec)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Zabok – Đurmanec – DG
'''Kilometraža:''' 27,187 km
II 213
'''Puni naziv :''' Karlovac – Ozalj – Kamanje – Državna granica – (Metlika)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Karlovac – Kamanje – DG
'''Kilometraža:''' 28,798 km
I 112
'''Puni naziv :''' Slavonski Brod – Državna granica – (Bosanski Brod)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Slavonski Brod – DG
'''Kilometraža:''' 1,478 km
II 201
'''Puni naziv :''' Varaždin – Ivanec – Golubovec
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Varaždin – Golubovec
'''Kilometraža:''' 34,582 km
II 204
'''Puni naziv :''' Hum-Lug odvojnica (rasputnica) – Gornja Stubica
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Hum-Lug – Gornja Stubica
'''Kilometraža:''' 10,823 km
II 215
'''Puni naziv :''' Zagreb Borongaj – Zagreb istočni kolodvor
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Zagreb Borongaj – Zagreb Ik
'''Kilometraža:''' 3,760 km
II 205
'''Puni naziv :''' Križevci – Bjelovar – Kloštar
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Križevci – Bjelovar – Kloštar
'''Kilometraža:''' 61,747 km
II 206
'''Puni naziv :''' Banova Jaruga – Daruvar – Pčelić odvojnica (rasputnica)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Banova Jaruga – Pčelić
'''Kilometraža:''' 95,752 km
II 207
'''Puni naziv :''' Nova Kapela-Batrina – Pleternica – Našice
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Nova Kapela – Našice
'''Kilometraža:''' 60,492 km
II 208
'''Puni naziv :''' Pleternica – Požega – Velika
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Pleternica – Velika
'''Kilometraža:''' 24,955 km
II 209
'''Puni naziv :''' Bizovac – Belišće
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Bizovac – Belišće
'''Kilometraža:''' 12,940 km
I 109
'''Puni naziv :''' Vinkovci – Gaboš – Osijek
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Vinkovci – Osijek
'''Kilometraža:''' 33,937 km
'''Posebnost:''' Ova pruga je pred kraj obnove. Očekuje se ponovna uspostava prometa u 2008. godini.
L210
II 211
'''Puni naziv :''' Vinkovci – Županja
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Vinkovci – Županja
'''Kilometraža:''' 28,071 km
MG 2.2
'''Puni naziv :''' Vinkovci – Vinkovci Teretni kolodvor Park A-B – Jarmina odvojnica (rasputnica)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Vinkovci – V. TkAB – Jarmina
'''Kilometraža:''' 5,237 km
'''Posebnost:''' Ovo je spojna pruga do teretnog kolodvora, koja služi isključivo za teretni promet
L212
MG 2.3
'''Puni naziv :''' Vinkovci – Vinkovci Teretni kolodvor Park D-C – Jarmina odvojnica (rasputnica)
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Vinkovci – V. TkDC – Jarmina
'''Kilometraža:''' 5,043 km
'''Posebnost:''' Ovo je spojna pruga do teretnog kolodvora, koja služi isključivo za teretni promet
L213
II 210
'''Puni naziv :''' Vukovar – Stari Vukovar
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Vukovar – Stari Vukovar
'''Kilometraža:''' 5,691 km
I 114
'''Puni naziv :''' Rijeka Brajdica – Rijeka
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Rijeka Brajdica - Rijeka
'''Kilometraža:''' 1,853 km
II 214
'''Puni naziv :''' Lupoglav – Raša
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Lupoglav – Raša
'''Kilometraža:''' 52,996 km
I 111
'''Puni naziv :''' Mirkovci – Vrapčana
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Mirkovci – Vrapčana
'''Kilometraža:''' 4,928 km
II 212
'''Puni naziv :''' Sisak Caprag – Petrinja – Karlovac
'''SkraceniSkraćeni naziv :''' Sisak Caprag – Karlovac
'''Kilometraža:''' 101,769 km
'''Posebnost:''' Ova željeznička pruga je izvan funkcije do daljnjeg, zbog razaranja u domovinskom ratu.
 
=== Izvori i poveznice ===