Georg Wilhelm Friedrich Hegel: razlika između inačica

== Ideja je bit svega ==
 
[[Ideja]] je Hegelu [[bit]] svega. Ideja, [[um]], umnost ono je osnovno, bit i [[bitak]] svega. To apsolutno, sveobuhvatno, sveopća bit svijesti i svijestasvijeta, duha i prirode, subjekta i objekta, razvija se tako da tek na kraju procesa dolazi do svijesti o sebi. Tek na svršetku ono je što doista jest.
[[Spoznaja]] je moguća, smatra Hegel, tek uz tu pretpostavku identiteta svijesti i svijeta. Da subjekt spozna i pronikne objekt, te da čovjek u svijetu djeluje svrhovito i smisleno, moguće je jedino ako su subjekt i objekt u svojoj biti istovjetni, ako prirodu i čovjeka prožima ista umna osnova.
''Umnost'' i zbilja dakle istovjetni su, jedinstveni u svom temelju. Hegel zato i insistira na tome "''da se ono istinito shvati i izrazi ne samo kao [[supstancija]] nego i kao [[subjekt]]''.
Svijet prožima jedinstvena zakonitost.
 
{{citat|Svijest je sasvijetomsa svijetom u dinamičkom odnosu razvojnog zbivanja, u kome je upravo [[dijalektika|dijalektičnost]] procesa objektivna karakteristika i svijstisvijesti i svijeta. Tim hegelovimHegelovim stavom prevladan je [[permanentno|permanentni]] [[dualitet]] koji se u novijoj evropskojeuropskoj filozofiji javlja svagda bilo kao svojstvo [[supstancije]] (res cogitans i res extensa), bilo kao dvojstvo nepomirljivih paralelnih [[atribut]]a, bilo da je jedan oblik uzet kao baza, a drugi kao izvod iz te baze, ali opet od nje posve različit. [[Aporija]] dualiteta kod Hegela je prevladana, a [[ontologija|ontološki]] [[monizam]] postao je izvor za rješavanje sve filozofske tematike, a napose spoznajnoteoretske kao osnoven napose. U toj monističkoj koncepciji objekt prestaje da bude prazna beživtnabeživotna [[supstancija]]. Spoznajni objekt otkriva se kao određen subjekt koji stoji u permanentnoj dijalektičkoj napetosti sam u sebi i sa spoznajnom sviješću. Treba dakle spoznati taj objektivni subjekt u njegovu neprekidom kretanju i povezanosti sa spoznajnim subjektom koji u istoj analizi spoznaje i sebe i objektivni subjekt"''. (V. Filipović)}}
 
Zakonitost po kojoj se ovijaodvija spoznavanje ujedno je i zakonitost zbilje. [[Logika]] je tako Hegelu isto što i [[ontologija]].
 
== Panlogizam ==
Anonimni suradnik