Čehoslovačka košarkaška reprezentacija – drugi jezici