Čovjek koji je previše znao (1956.) – drugi jezici