Argument inkonzistentnih otkrivenja – drugi jezici