Armenski nacionalni pokret oslobođenja – drugi jezici