Babna Gora (Šmarje pri Jelšah, Slovenija) – drugi jezici