Badakhšan (afganistanska provincija) – drugi jezici