Bitka kod Bara 6. – 7. listopada 1042. – drugi jezici