Bitka kod Salamine na Cipru (450. pr. Kr.) – drugi jezici