Commodore IBM PC kompatibilna računala – drugi jezici