Dodatak:Popis država po nadnevku državnosti - jezici