Državna himna Republike Azerbajdžana – drugi jezici