Državna nagrada za šport "Franjo Bučar" – drugi jezici