Draga (Kalačka mikroregija, Mađarska) – drugi jezici