Fronta nacionalnog oslobođenja Južnog Vijetnama (FLN) – drugi jezici