Fronta nacionalnog oslobođenja Južnog Vijetnama (FLN) - jezici