Fronta narodnog oslobođenja (Alžir) – drugi jezici