Gustav Karl Wilhelm Hermann Karsten – drugi jezici