Heraklova borba s lernejskom Hidrom – drugi jezici