Japanska aeronautička i svemirska istraživačka agencija – drugi jezici