Katalog galaktika i galaktičkih skupova – drugi jezici