Konrad II., car Svetog Rimskog Carstva – drugi jezici