Kreolski jezici temeljeni na njemačkom jeziku – drugi jezici