Liberalno-demokratska partija (Srbija) – drugi jezici