MKB-10 poglavlje XVIII: Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje – drugi jezici