Marija Josipa Saska (1867. – 1944.) – drugi jezici