Marok (Šikloška mikroregija, Baranjska županija) – drugi jezici