Međunarodne sankcije protiv SR Jugoslavije – drugi jezici