Nacionalsocijalistička njemačka radnička stranka – drugi jezici