Nebeski ekvatorski koordinatni sustav – drugi jezici