Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda – drugi jezici