Pokušaj vojnog udara u Turskoj (srpanj 2016.) – drugi jezici