Povijest Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – drugi jezici