Predmetci (prefiksi) mjernih jedinica – drugi jezici