Progresivni savez socijalista i demokrata – drugi jezici